Streaming Video Service

1مطلب موجود می باشد.
کویبی (Quibi) ، سرویس پخش ویدیوهای کوتاه ، از امروز (18 فروردین) آغاز به کار کرد. 1
تکنولوژی

کویبی (Quibi) ، سرویس پخش ویدیوهای کوتاه ، از امروز (۱۸ فروردین) آغاز به کار کرد.