کامیون جدید اسکانیا

1مطلب موجود می باشد.
اسکانیا S
بررسی کامیون

نگاهی به کشنده ی اسکانیا S با موتور قدرتمند ۶۲۰ اسب بخاری