پارامونت پیکچرز

1مطلب موجود می باشد.
همکاری دوباره گل گادوت و پتی جنکینز در یک شخصیت نمادین دیگر یعنی کلئوپاترا 1
اخبار سینما

همکاری دوباره گل گادوت و پتی جنکینز در یک شخصیت نمادین دیگر یعنی کلئوپاترا