نوع جدید شبکه نسل پنجم

1مطلب موجود می باشد.
هوآوی P40 Lite 5G
اخبار تکنولوژی

برنامه هوآوی برای اضافه کردن نوع جدید ۵G در گوشی P40 تحت عنوان: P40 Lite 5G