سایبربورگ

1مطلب موجود می باشد.
رابط مغزی ایلان ماسک- مزایا و معایب
اخبار تکنولوژی

خوک سایبری ایلان ماسک: نقد و بررسی تراشه ۲۰۲۰ نیورالینک(Neuralink)