آوی شیفمن و رد پیشنهاد 8 میلیون دلاری

1مطلب موجود می باشد.
آوی شیفمن و رد پیشنهاد 8 میلیون دلاری_ریون مگ
اخبار تکنولوژی

یک پسر ۱۷ ساله به نام آوی شیفمن پیشنهاد ۸ میلیون دلاری برای قرار دادن تبلیغات در سایت خود را رد کرد